Ejerskifteforsikring, byggeskadeforsikring og byggeskade

Ejerskifteforsikring

Det er vigtigt at have en ejerskifteforsikring, hvis du køber ejerlejlighed eller hus. En ejerskifteforsikring beskytter dig mod de fejl på huset, som måske er til stede, når du køber, men som ikke kan ses af dig eller byggesagkyndig. Beskyt dig og din familie med en ejerskifteforsikring.

Byggeskadeforsikring mod byggeskade

Ved alle nybyggerier af helårsboliger skal bygherren sørge for at tegne en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring skal beskytte forbrugeren mod en eventuel byggeskade. På den måde er det ikke ejeren eller lejeren af boligen, der hæfter for en eventuel byggeskade.