Kreditinformation

Når Kreditværdighed adskiller jer fra de andre

Jeres troværdige Kreditværdighed er noget I kan være stolte af. At den kreditvurderingsmodel, som Soliditet tilbyder endda er uvildig, fremmer bare troværdigheden. Således bliver jeres firma udelukkende sammenlignet med andre firmaer indenfor jeres specifikke branche.

 

Kreditinformation som tryghed

Salg på kredit forøger jeres omsætning, så derfor er kreditinformation en meget vigtig del af jeres virksomhed. Noget som man ikke kan nedvurdere, hvis man vil drive en sund og profitabel virksomhed. For hvis man ikke ser sig for, kan man nemt komme til at lave forretninger med kunder, der måske ikke helt har deres kreditværdighed i orden. Og det kan resultere i tab for jeres virksomhed og påvirke jeres egen troværdighed overfor jeres andre kunder, hvis deres kreditinformation ikke er i orden.