Straffesager vedrørende insiderhandel

Insiderhandel

Insiderhandel drejer sig om sager vedrørende køb, salg og tilskyndelse til køb og salg af værdipapirer, som foretages af personer der har intern viden som er af betydning for handlen. Insiderhandel kan straffes med fængsel i op til 1 år og 6 måneder, hvis der er tale om grove tilfælde af insiderhandel kan der straffes med op til 4 års fængsel.

Straffesager vedrørende insiderhandel

I straffesager vedrørende insiderhandel er der en lang række elementer der skal undersøges, før det kan afgøres hvorvidt der reelt er tale om insiderhandel. I sådanne straffesager er det derfor uvurderligt at have en dygtig advokat på sin side.